Szemcseszórás, homokfúvás,
üveggyöngyözés, ipari bevonatok

Zártrendszerű homokszórás

Finommechanikai termékek gyöngyszórása

Mobil homokszórás, helyszíni kiszállással

Épülethomlokzat tisztítás

Szabadsugaras szemcseszórás látványos eredménnyel

 

MSZ ISO 8501-1:1995

Felület-elõkészítési fokozatok

4.1. Általános tájékoztatás
Számos felület-elõkészítési fokozat ismert, amelyet a felület-elõkészítés módjával és a tisztasági fokozat megadásával határoznak meg. A felület-elõkészítési fokozatok meghatározása (lásd a 4.2, a 4.3. és a 4.4. szakaszokat) a tisztítás utáni felület képének a leírásával és fényképével (lásd a 6. fejezetet) van megadva.
Minden egyes felület-elõkészítési fokozat megfelelõ betûkkel van jelölve “Sa", “St" vagy “FI", amelyek az alkalmazott tisztítási módszert jelölik. A betû utáni szám a hengerlési reve, a rozsda és a régi festékbevonat letisztításának mértékét jelöli.
A fényképek az eredeti, tisztítás elõtti rozsdásodási fokozattal és a felület-elõkészítési fokozattal vannak jelölve, például: B Sa 2 1/2.

Megjegyzések:

1. Az “idegen szennyezõ anyag" szakkifejezés alatt a 4.2., 4.3. a 4.4. szakaszokban a vízoldható sókat és a hegesztési maradékokat kell érteni. Ezek a szennyezõ anyagok a felületrõl száraz szemcsesugaras tisztítással, kézi vagy kézi-gépi tisztítással, vagy lángsugárral nem távolíthatók el tökéletesen; ilyen esetben nedves szemcsesugaras tisztítást alkalmaznak. 2. A hengerlési reve, a rozsda vagy egy festékréteg akkor tekinthetõ lazán tapadónak, ha az tompa élû spatulával eltávolítható a felületrõl.

 

4.2. Szemcsesugaras tisztítás, Sa

A szemcsesugaras tisztítással végzett felület-elõkészítés jele: “Sa".

Szemcsesugaras tisztítás elõtt a vastag rozsdaréteget kalapálással le kell verni. A látható olajat, zsírt és piszkot is el kell távolítani. Szemcsesugaras tisztítás után a könnyen eltávolítható portól és törmeléktõl a felületet meg kell tisztítani.

Megjegyzés:

A szemcsesugaras tisztítással végzett felület-elõkészítés módszerét, beleértve az elõ- és utántisztítást, az ISO 8504-2 tartalmazza.

Sa 1 Enyhe szemcsesugaras tisztítás

Ha a felületet nagyítás nélkül vizsgáljuk, akkor annak látható olajtól, zsírtól, piszoktól, valamint lazán tapadó hengerlési revétõl, rozsdától, festékrétegmaradványoktól és idegen szennyezõ anyagoktól mentesnek kell lennie (lásd a 4.1. szakasz 2. megjegyzését). A vonatkozó fényképek: B Sa 1, C Sa 1 és D Sa1.

Sa 2 Alapos szemcsesugaras tisztítás

Ha a felületet nagyítás nélkül vizsgáljuk, akkor annak tátható olajtól, zsírtól és piszoktól mentesnek kell lennie, továbbá közelítõleg mentesnek kell lennie hengerlési revétõl, rozsdától, festékréteg-maradványtól és idegen szennyezõ anyagoktól. Minden visszamaradt szennyezõ anyagnak szilárdan kell tapadnia a felülethez (lásd a 4.1. szakasz 2. megjegyzését). A vonatkozó fényképek : B Sa 2, C Sa 2 és D Sa 2.

Sa 2 1/2 Nagyon alapos szemcsesugaras tisztítás

Ha a felületet nagyítás nélkül vizsgáljuk, akkor annak látható olajtól, zsírtól és piszoktól, valamint hengerlési revétõl, rozsdától, festékréteg-maradványtól és idegen szennyezõ anyagoktól mentesnek kell lennie. A szeny-nyezõ anyagok maradó nyomai csak jelentéktelen folt vagy csík formájában legyenek láthatók. A vonatkozó fényképek : A Sa 2 1 /2, B Sa 2 1/2, C Sa 2 1/2 és D Sa 2 1/2.

Sa 3 Szemcseszórás a láthatóan tiszta acélig

Ha a felületet nagyítás nélkül vizsgáljuk, akkor annak látható olajtól, zsírtól és piszoktól, valamint henger-lési revétõl, rozsdától, festékréteg-maradványtól és idegen szennyezõ anyagoktól mentesnek kelt lennie és egységes fémes színt kell mutatnia.